רשומות

מציג פוסטים מתאריך ינואר, 2015

רבותי, ההיסטוריה נשמרת... / חנוש מורג

תמונה
למי שמזדמן לארכיון של הקיבוץ נדמה ששולט בו סדר וארגון מקדמת דנא. אך האמת היא לא בדיוק אידילית כפי שנדמה. נכון, היום אנו עוסקים בהעברה לקבצים סרוקים של הרבה תיקים, יש לומר שלא כל ארכיון יכול להתגאות בקדמה כזו. אבל על רוב קידמה לא מכסה עבר שפעורים בו הרבה מאד חורים. חורים במובן של חומרים שלא נשמרו, נזרקו ואבדו לרוב מתוך תום לב, הרבה מתוך חוסר ידע ויחס של כבוד להיסטוריה. את המכתב הזה שכתב עמרם הישראלי בהיותו מזכיר לזאבה, אני מביאה כהמחשה עד כמה היינו מפגרים בתחום. בתאריך 2.5.1973 כותב עמרם הישראלי (מזכיר דאז) לזאבה שבמזכירות אושרה עבודתה כארכיונאית. ובינתיים, הוא כותב, "אושרו לך יום עד יומיים בשבוע". למי שתוהה – "מה, רק בשנת 1973 מתחיל הארכיון של גבעת חיים לפעול?" אסביר.  פינדה שפע עד אז היה פינדה שפע אחראי על איסוף החומרים. אהבתו לתחום השימור הביאה אותו לאסוף פריטים וקטעי עלונים של הקיבוץ. הוא עשה זאת כמעט בהתנדבות, וראשית הארכיון של גבעת חיים מושתת על אוסף זה, ולמעשה חופף להולדת הארכיון של בית טרזין שבו עבד פינדה. פינדה לא עסק במיון וקטלוג החומר לתחו

קבוצת רותם? קבוצת אורן? אנא הושיעו, הארכיון מבולבל!

תמונה
פרויקט שחזור המחזורים של גבעת חיים איחוד יצא לדרך בתחילת החופש הגדול. גילי קרול עזרה לנו בחיפוש וארגון החומרים ונתנה תנופה לפרויקט החשוב הזה - תודה גילי! בשלב ראשון החלטנו שאנו רוצים לעלות לאויר כשיש לנו לפחות תמונה או שתיים מכל מחזור, שמות הילדים, שנת סיום יב', שם המחזור וכינוי הקבוצה. החלטנו ויישמנו... אז הנה לפניכם הפרויקט  ומה הלאה? התפקיד שלכם זה לדפדף, להנות, להזכר וכמובן להגיד לנו אם יש טעויות. חסרים לנו כינויי קבוצה לחלק מהמחזורים, ונשמח לקבל עוד צילומים! ומה עוד? הארכיון במצוקה קלה. מצאנו שיש שתי קבוצת אורן (למען הדיוק שלושה מחזורים ושתי קבוצות אורן...) בני מחזור כב', סיום יב' - 1978 אייזנר אמנון בן-אור צפריר  הישראלי (ארד) איילת זילברמן (גודרון) נעמי לוי רמי  מלי יואל קאול (שטקובר) אילנה קליימן (אדוריאן) קרן שמיר ניר  שרי חנן בני מחזור כג', סיום יב' - 1979 דוד עופר ורפל אורית  ליבני אלון  פרינץ דרור  קליין מיכל  קניץ אייל  רותם איתן  שוחט הדס בני מחזור מד', סיום יב' - 2000

ארכיון

הצג עוד